Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
16 mai 2008 5 16 /05 /mai /2008 00:02

  
Date: Thu, 8 Dec 2005 22:58:43 +0100 (CET)
De:   "N MT" <
simtimfr@yahoọfr

Objet: RE: TOI VE
À: "Bich Xuan" <
bichxuanparis@yahoo.com>
Cô Bich' xuân ơi, chaú nhan. duoc email cuả cô rôì.Cô có thẻ cho chaú diạ chỉ dẻ chaú gơỉ chèque dên' cô duoc. không? Cam' ơn cô nhièu lam'....
Trong cuôn' Van nghê. magazine cuả thuý nga , có dang bài cô fong? vân' nhac. sỉ Pham. duy khi bac' âý sang Paris, y như  trong cuon' muà Xuân Châu Ngoc. vaỵ , nhưng dả là sô' củ rôì....
Cô BX ơi, hôm? giò cô có viet' baì thơ naò mơí không vâỵ?Chaú ghiên` thơ cô wá troì luôn nè.Khi naò ranh? cô có thẻ post len nhưng? baì naò mà cô yêu thich' nhât' trong cuon' Chang`, Bao giò em quên  và Bao giò anh di  qua email cho chaú doc. duoc không hả cô? Neú nhu cô ban. quá thi chaú doị nhưng? cuôn' sach' kia taí ban? lan` 2 vaỵ
Chuc' cô Bich' Xuân sưc' khoẻ và moị  sự như  ý. Cam' ơn cô dả trả loì email chaú...


Date: Tue, 6 Dec 2005 23:40:18 +0100 (CET)
De:   "N MT" <
simtimfr@yahoọfr

Objet: RE: TOI VE
À: "Bich Xuan" <
bichxuanparis@yahoo.com>
Cô Bich' Xuân ơi, Daọ naỳ cô có khoẻ không? Chac' sau khi vê` VN cô sut' kí nhieù hả
Chaú ở Phap' vung` Alsace, taị Mulhouse....
Cach' đây lâu rôì chaú   lên Paris và có ghé vào tiêm. sach' Khaí Trí mà bà chủ là nguoì Huê' đó cô. Tinh` cờ chaú thaý đuoc. tâp.  thơ và truyên. cuả cô "Bay giò Em vui" và chaú dả mê thơ và truyên. cuả cô tù đó....
Sau naỳ có dip. ghé Paris vaò quan. 13 là chaú ghé đen' tiêm. sach'  hoỉ bà chủ có truyên. naò mơí ra cuả cô Bich' Xuân kg?
Bà chủ lac' dâù noí đả lâu roì không thâý cô ghé nưả.... và cuôn' cuoí cung`mà chaú may man' có đươc. dó là "Muà xuân châu ngoc." Trong dó cô có dẻ trang web và email cuả cô ....
Nhưng? bài thơ cô viêt' thât. hay là lang? man. giong' như nhac. cuả Trinh. Công Sơn vaỵ Truyên. cô kê? có that., loì van gian? dị, sâu sac'và di thang? vaò long` nguoì đoc.
Và nhin` nhưng? hinh` cô post tren trang web naỳ, chaú thaý cô dep. và nghê. sĩ  wá ....Noí chung chaú yeu thơ van và thich' luon cả fong cach' cuả cô lam'....
Có nhieù truyên.  thaý buôn`  nhưng không dên' rơi nươc' mat' mà chỉ buôn` man mac'...À, cô Bich xuân ơi, vuà rôì chaú có mua 1 tờ baó cuả Thuý Nga  dó là "Van Nghê. magazine" thaý có hinh` cô chup. voí nhac. sĩ Pham. Duy đó, là sô' maý thì chaú wên roì.
Chaú thiet. mong muôn' sẻ có dip. doc duoc. nhưng? truyên. và thơ củ cuả cô  như cuon' "Chàng,Bao giò anh đi, Bao giò em wên".Không biet' khi naò moí taí ban? làn 2 huh cô?...
Tôí nay chaú sẻ ngủ ngon lam' cô BX ơi, chaú cam' ơn cô rat' rat' nhièu dả hoì âm email  và sẻ doc. thêm truyên. cô môt. lan` nưả trươc' khi đi ngũ...
Chuc' cô Bich' Xuân nhieù sưc' khoẻ và gap. nhieù may man'..... Mong rang` cô  sẽtiep' tuc. viet' that. nhieù thơ và truyên.
Bonne nuit cô BX!
 
 
Date: Sat, 31 Dec 2005 23:30:57 -0800 (PST)
De:   "Dzung T" <
dzungthedinh@yahoo.com

Objet: Tôi Về
À: 
bichxuanparis@yahoo.com
Thua bà/chi/co,
Chiều nay (đúng ngày đầu năm) tôi có nhận được tập san Giao Mùa online, có  đăng truyện ngắn " Tôi về" của tác giả "Bích Xuân)  .Trong bài văn có đăng một số câu thơ tôi thấy hay
 ... .. . .. . .. . .
Hãy cọ sát cho châu thân nóng bỏng
Ðôi vòng tay chao động ngực no tròn
Ðưa hồn em cùng ra biển lên non
Hương da thịt còn tê mê đầu lưỡi .
....

Ước gì em hóa thành mèo
Ðể em cào cấu leo trèo lên anh
.. . .. .
Ước em làm nắng thế mưa
Ðể anh khát nước sáng trưa đến chiều .. .
...
Bây giờ em vui em hát reo cười
Ðang run rẩy trên làn môi đợi cắn ?.
 Không biết tác giả Bích Xuân có đồng ý cho tôi giới thiệu bài văn này tới 1 số bạn bè thân hữu thích văn nghệ và nếu tôi muốn tìm đọc thêm những bài thơ tình của tác giả Bích Xuân thì ở đâu có
Cám ơn,
Phạm Thế Ddịnh
 
 
Date: Sun, 11 Dec 2005 21:15:23 -0800 (PST)
De:   "minhanh nguyen" <
minhanh3332003@yahoo.com>

Objet: RE:
À: "Bich Xuan"
bichxuanparis@yahoo.com

Chao Chi Bich Xuan.
Cam on chi rat nhieu ve hai bai thọ  Bai tho chi lam nghe rat tinh cam va da ca ngoi que huong minh.
 Va nhan tien day toi cung muon cam on chi mot lan nua la chi da doc thu cua toi, theo toi nghi la chi cu viet nhieu the loai de cho them da dang, chi hay viet theo chieu huong tich cuc thi cung rat hay chi ạ Toi cung co doc cau chuyen chi viet ve tinh yeu, cot truyen doc nghe tinh tu va lang man lam, mot cach lam quen cua mot nguoi dan ong voi mot nguoi phu nu mot cach ky cuc la cu nua dem la dam chan am am tren gac de duoc lam quen voi mot nguoi con gaị
 Co le thoi gian khong cho phep toi viet cho chi dai hon, mac du toi cung co nhieu dieu de tam su cung chi, hen chi dip khac nhẹ
 Chi Xuan oi, bay gio toi muon viet bai de tai len trang web nhu chi, vay toi phai lam sao de chuyen bai cua toi len trang web, va toi phai gui den dau chi nhi, nho chi giup cho toi viec nay nhẹ Xin chan thanh cam on chi nhieụ
 Chuc chi that vui va that hanh phuc.
 

RE: TOI VE
    N MT <simtimfr@yahoo.fr>
Mardi, 6 Décembre 2005, 23h40mn 18s
À :Bich Xuan <bichxuanparis@yahoo.com>

Cô Bich' Xuân o*i,  bài  TOI VE , bai` mà cô moi' viet' khi vê` tham quê hu*o*ng....
Dao. nay` cô co' khoe? không? Chac' sau khi vê` VN cô sut' ki' nhieu` ha?
Chau' o*? Phap' vung` Alsace, tai. Mulhouse....
Cach' ddây lâu rôi` chau'   lên Paris và co' ghe' vào tie^m. sach' Khai' Tri' mà bà chu? là nguoi` Huê' ddo' cô. Tinh` co*` chau' thay' dduoc. tâp.  tho* va` truyên. cua? cô "Bay gio` Em vui" va` chau' da? mê tho* va` truyên. cua? cô tu` ddo'....
Sau nay` co' dip. ghe' Paris vao` quan. 13 la` chau' ghe' dden' tiêm. sach'  hoi? ba` chu? co' truye^n. nao` mo*i' ra cua? cô Bich' Xuân kg?
Ba` chu? lac' dâu` noi' dda? lâu roi` không thây' cô ghe' nu*a?.... va` cuôn' cuoi' cung`ma` chau' may man' co' ddu*o*c. do' là "Mua` xuân châu ngoc." Trong do' cô co' de? trang web va` email cua? cô ....
Nhu*ng? bài tho* cô viêt' thât. hay là lang? man. giong' nhu* nhac. cua? Trinh. Công So*n vay. Truyên. cô kê? co' that., loi` van gian? di., sâu sac'va` di thang? vao` long` nguoi` ddoc.
Va` nhin` nhu*ng? hinh` cô post tren trang web nay`, chau' thay' cô dep. va` nghê. si~  wa' ....Noi' chung chau' yeu tho* van và thich' luon ca? fong cach' cua? cô lam'....
Co' nhieu` truyên.  thay' buôn`  nhu*ng không dên' ro*i nu*o*c' mat' ma` chi? buôn` man mac'...A`, cô Bich xuân o*i, vua` rôi` chau' co' mua 1 to*` bao' cua? Thuy' Nga  do' là "Van Nghê. magazine" thay' co' hinh` cô chup. voi' nhac. si~ Pham. Duy ddo', la` sô' may' thi` chau' wên roi`.
Chau' thiet. mong muôn' se? co' dip. doc duoc. nhu*ng? truyên. va` tho* cu? cua? cô  nhu* cuon' "Chàng,Bao gio` anh ddi, Bao gio` em wên".Không biet' khi nao` moi' tai' ban? làn 2 huh cô?...
Tôi' nay chau' se? ngu? ngon lam' cô BX o*i, chau' cam' o*n cô rat' rat' nhièu da? hoi` âm email  va` se? doc. thêm truyên. cô môt. lan` nu*a? tru*o*c' khi ddi ngu~...
Chuc' cô Bich' Xuân nhieu` su*c' khoe? va` gap. nhieu` may man'..... Mong rang` cô  se~tiep' tuc. viet' that. nhieu` tho* va` truyên.
Bonne nuit cô BX!

RE: TOI VE
    N MT <simtimfr@yahoo.fr>
Jeudi, 8 Décembre 2005, 22h58mn 43s
À :Bich Xuan <bichxuanparis@yahoo.com>
Cô Bich' xuân o*i, chau' nhan. duoc email cua? cô rôi`.Cô co' the? cho chau' dia. chi? de? chau' go*i? chèque dên' cô duoc. không? Cam' o*n cô nhièu lam'....
Trong cuôn' Van nghê. magazine cua? thuy' nga , co' dang bài cô fong? vân' nhac. si? Pham. duy khi bac' ây' sang Paris, y nhu*  trong cuon' muà Xuân Châu Ngoc. vay. , nhu*ng da? là sô' cu? rôi`....
Cô BX o*i, hôm? gio` cô co' viet' bai` tho* nao` mo*i' không va^y.?Chau' ghiên` tho* cô wa' troi` luôn ne`.Khi nao` ranh? cô co' the? post len nhu*ng? bai` nao` ma` cô yêu thich' nhât' trong cuon' Chang`, Bao gio` em quên  va` Bao gio` anh di  qua email cho chau' doc. duoc không ha? cô? Neu' nhu cô ban. qua' thi chau' doi. nhu*ng? cuôn' sach' kia tai' ban? lan` 2 vay.
Chuc' cô Bich' Xuân su*c' khoe? va` moi.  su*. nhu*  y'. Cam' o*n cô da? tra? loi` email chau'...

RE:
    minhanh nguyen <minhanh3332003@yahoo.com>
Lundi, 12 Décembre 2005, 6h15mn 23s
À :Bich Xuan <bichxuanparis@yahoo.com>
Chao Chi Bich Xuan.
 Cam on chi rat nhieu ve hai bai tho chi gui tang cho toi. Bai tho chi lam nghe rat tinh cam va da ca ngoi que huong minh. Va nhan tien day toi cung muon cam on chi mot lan nua la chi da doc thu cua toi, theo toi nghi la chi cu viet nhieu the loai de cho them da dang, chi hay viet theo chieu huong tich cuc thi cung rat hay chi a. Toi cung co doc cau chuyen chi viet ve tinh yeu, cot truyen doc nghe tinh tu va lang man lam, mot cach lam quen cua mot nguoi dan ong voi mot nguoi phu nu mot cach ky cuc la cu nua dem la dam chan am am tren gac de duoc lam quen voi mot nguoi con gai.
 Co le thoi gian khong cho phep toi viet cho chi dai hon, mac du toi cung co nhieu dieu de tam su cung chi, hen chi dip khac nhe.
 Chi Xuan oi, bay gio toi muon viet bai de tai len trang web nhu chi, vay toi phai lam sao de chuyen bai cua toi len trang web, va toi phai gui den dau chi nhi, nho chi giup cho toi viec nay nhe. Xin chan thanh cam on chi nhieu.
hanh.

RE: nhac mp3- va bai Hai Cha
 ngoc trang <ngoctrang30@hotmail.com>
Mercredi, 28 Décembre 2005, 18h34mn 09s
À :bichxuanparis@yahoo.com
Bich Xuan men .
Sang nay ngu day rat vui vi duoc nghe ban nhac tru tinh va de thuong cua BX
. Bai viet hay voi loi van nhe nhang , trong sang .
NT se noi Lu Khach post bai viet cua B.Xuan len TV .
Nam moi thuong men chuc BX tre dep mai va sang tac deu dan .
Ben Toronto Canada tuyet phu day troi , lanh qua nen NT khong dam ra ngoai .
Than men .
N.Trang

À :bichxuanparis@yahoo.com
  
Partager cet article
Repost0

commentaires

N
Bonsoir,

De passage sur votre blog je voulais vous souhaiter une bonne continuation.
Très amicalement.

Dominique TRAN
La communauté du VIETNAM :
http://www.over-blog.com/com-1061985506/VIETNAM.html
Répondre